Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

luscious

Girls
 • Content Count

  93
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

35 Active

2 Followers

About luscious

Ex Staff
 • Rank
  Beginner
 • Birthday 12/29/1999

Contact Methods

 • Facebook
  disabled

Recent Profile Visitors

776 profile views
 1. luscious

  Nume: Motiv: Durată: Alte precizări:
 2. luscious

  Vreau sa scriu un blog despre fetele in comunitatea gaming-ului, am nevoie de voi sa stiu ce parere aveti despre mine in aceasta comunitate. Nu doar ca persona, ci in general cum ma vedeti avand grija de server sau orice in general. Vreau o parere sincera despre ce credeti voi despre mine si despre fetele din comunitatea gaming-ului. Multumesc anticipat. P.S: O sa tin cont de cine raspunde.
 3. Nume real: Nickname:Ore jucate pe server (link sau print cu orele jucate):Vârstă:Steam ID (numeric): De ce crezi ca meriti acest grad?: Pentru a lua UP ai nevoie de 60 de ore minim.
 4. luscious

  O sa ti se scoata banul. Adrian a luat down. TC
 5. luscious

  SUGESTIILE / PROPUNERILE VOASTRE SE VOR FACE INTR-UN TOPIC NOU! YOUR SUGGESTIONS WILL NEED TO BE DONE IN A NEW TOPIC! ENGLISHBecause we want the server be pleasant of all we need your suggestions. If you have proposals / suggestions you can make a REPLY following the example below.Nick:Suggestion:Details:Photos/videos:ROMANADeoarece ne dorim ca serverul să fie pe placul jucătorilor avem nevoie de sugestiile voastre. Dacă aveți propuneri/sugestii le puteți face PRIN REPLY urmând modelul de mai jos.Nick:Sugestie:Detalii:Poze/videoclipuri:
 6. luscious

  DOWN E mai bine sa ramai Helper, OnlyOne nu e singurul care te-a vazut.
 7. luscious

  PRETURI ADMIN: TRUSTED - 30 EURO MODERATOR - 20 EURO ADMIN - 10 EURO HELPER - 5 EURO PRETURI VIP: •VIP 1: 5 EURO / permanent•VIP 2: 10 EURO / permanent•VIP 3: 15 EURO / permanent Plata se face prin PAYPAL, TRANSFER BANCAR, PAYSAFECARD, SKIN-URI CS GO. Plata se face fondatorului sound/hateand : https://steamcommunity.com/id/hateand / https://steamcommunity.com/id/so_und Daca ai donat, trebuie sa respecti regulile ca si ceilalti din STAFF. PRICES FOR ADMIN: TRUSTED - 27 EURO MODERATOR - 23 EURO ADMIN - 10 EURO HELPER - 5 EURO PRICES FOR VIP: •VIP 1: 5 EURO / permanent•VIP 2: 10 EURO / permanent•VIP 3: 15 EURO / permanent The payment will be made by PAYPAL, BANK TRANSFER, PAYSAFECARD, SKINS ON CS GO. The payment will be made to the owner sound/hateand : https://steamcommunity.com/id/hateand / https://steamcommunity.com/id/so_und If you donate, you need to respect the rules like the rest from STAFF. Daca ai donat pentru VIP automat vei primi si Helper!!! VIP 1: VIP 2: VIP 3: Acces la lucruri in plus in /shop Acces la lucruri in plus in /shop Acces la lucruri in plus in /shop Acces la tag si ctag Acces la tag si ctag Acces la tag si ctag Credite Credite Credite 1 kill= 5 hp 1 kill= 5 hp 1 kill= 5 hp Kill-uri cu credite Kill-uri cu credite Kill-uri cu credite Set grenazi Set grenazi Set grenazi Models Models Cutit special gravitatie+speed Cutit special gravitatie+speed Deagle Deagle Sunete pe chat Hook, Grab, Rope Custom Tag Melodii intrare O sa mai apara modificari intre timp.
 8. CAMPANIA INCA E VALABILA !!! Recrtuam STAFF pentru deschiderea serverului DR.EVICT.RO. Avem nevoie de 10 Helperi. Poti gasi topicul cu modelul in sectiunea Admin Request. Cererea o ve-ti face aici: https://evict.ro/forum/index.php?/forum/755-dr-cerere-admin/ THE CAMPAIN IS STILL ON !!! We recruit STAFF for opening of the server DR.EVICT.RO. We need 10 Helpers. You can find a topic with the model in Admin Request section. The request will be make here: https://evict.ro/forum/index.php?/forum/755-dr-cerere-admin/
 9. luscious

  Your name:Nickname:Hours played on server (link or print-screen with your hours):Age:Steam ID (numbers):E-mail (necessary):Have you read the rules?: The campain is still on so you don't need to have 30 hours!
 10. luscious

  Your nickname:Nickname of person from STAFF:Reason:STEAM ID (numbers):Proofs:Other remarks:
 11. luscious

  Your nickname:Nickname of the complainant:Reason:Proofs:Other remarks:
 12. luscious

  Nickname-ul tău: Nickname-ul persoanei din STAFF: Motivul: STEAM ID (numeric): Dovadă: Alte precizări:
 13. luscious

  Nickname-ul tău: Nickname-ul celui reclamat: Motivul: Dovezi: Alte precizări:
 14. luscious

  Nume real: Nickname: Ore jucate pe server (link sau print cu orele jucate): Vârstă: Primele 3 cifre din CNP: Steam ID (numeric): E-mail (obligatoriu): Ai citit regulamentul?: Ai nevoie de 30 de ore minim!
 15. luscious

  Regluament jucători: 1. Limbajul sau jignirile adresate altor playeri/persoanelor din STAFF se sancţionează cu gag/mute. Dacă după expirarea timpului încă continui să înjuri/jigneşti vei fi sancţionat cu pgag/pmute sau permanent silence. Dacă dai retry după ce ai luat gag/mute vei fi sancţionat cu pgag/pmute. 2. Absolut nimeni nu are voie să pună muzică/sunete sau să ţipe pe server, cine încalcă această regulă va fi sancţionat cu mute/pmute. 3. Nu aveţi voie să invitaţi alţi playeri de pe server la competitve sau orice alt fel de mod sau joc, cine încalcă această regulă va fi sancţionat cu gag/mute. 4. Reclamă la alt server/canal de YouTube sau Twitch este strict interzisă. Reclama făcută cu ajutorul unui bind este sancţionată cu gag. Reclama făcută în mod intenţionat este sancţionată cu permanent silence. Reclama făcută în mod intenţionat prin nickname este sancţionată cu rename/kick doar în cazul în care se refuză schimbarea nick-ului. 5. Nu stresaţi STAFF-ul! Cererea insistentă de a schimba o hartă se sancţionează cu gag/mute. Cerşirea de grad pe server se sancţionează cu gag/mute. Reclamaţiile împotriva unui player/persoanelor din STAFF se fac pe forum nu pe server. Regulament STAFF: 1. Persoanele din STAFF care abuzează de comenzi între ei vor primii suspend/remove. 2. Schimbarea hărţilor se face doar prin RTV pe chat sau vote. Cine schimbă harta direct riscă să fie sancţionat cu suspend/down. 3. Permanent mute/gag se da doar la a doua abatere dacă playerul insistă să jignească/înjure sau să pună muzică/sunete. Cine abuzează de comenzi riscă să fie sancţionat cu down/remove. 4. Nici o persoană din STAFF nu are voie să dea unmute/ungag/ sau unpgag/unpmute unui player. Cine scoate mute-ul/gag-ul unui player va fi sancţionat cu down/remove. 5. Vârstă minimă pentru a fi în STAFF e de 14 ani. 6. Funcţia de HELPER se obţine prin cerere pe forum la secţiunea REQUEST ACCESS după model, ca să fii acceptat ai nevoie de: 30 de ore jucate pe server O reputaţie bună pe server. Respect faţă de playeri şi restul persoanelor din STAFF. La "Ai citit regulamentul?" trebuie să răspunzi cu: Desigur că nu. Player rules: 1.Bad language or insults to other players/people from staff is punished by gag/mute. If after your time expired you retry after you got the gag/mute you will get punished with pgag/pmute. 2. Absolutely no one is allowed to put music/sounds or scream on the server, whoever violates this rule will be punished with mute/pmute. 3. You are not allowed to invite other players from the server to competitive or any other game, whoever violates this rule will be punished with gag/mute. 4. Advertising to another server/YouTube channel or twitch is strictly forbidden. Advertisments made using a bind are punished with gag. The intentional advertisment is punished with silence. The intentional advertisment by nickname is punished with rename/kick only if you refuse to change the nickname. 5. Do not stress the staff. The insistent request to change a map is punished with gag/mute. Begging for access is punished with gag/mute. Complaints against a staff player/player are made on forum not on the server. Staff rules: 1. Persons from staff who abuse the commands between them will receive suspend/remove. 2. Changing maps is only done by RTV on chat or vote. Who changes the map directly has the risks to be punished with suspended/down. 3. Permanent mute/gag is given only for the second offense if the player insists to offend/swear or put music/sounds. Anyone who abuses commands may be punished with down/remove. 4. No person from staff is allowed to unmute/ungag or unpgag/unpmute to a player. Whoever removes the mute/gag will be punished with down/remove. 5.Minimum age to be in staff is 14 years old. 6. The helper function is obtained by making an application in the REQUEST ACCES section by model, to be accepted you need: 30 hours played on the server. A good reputation on the server. Respect for other players and the rest of the staff. At "Have you read the rules?" you have to answer with: Of course not. Rules can be modified in the meantime. Regulamentul poate fi modificat între timp.
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Also by continuing using this website you agree with the Terms of Use and Privacy Policy.